Ze strany ČBA a České Unie Sportu (ČUS) nám bylo doručeno výkladové stanovisko k usnesení vlády z 17. 4. 2020, které přináší celkem pozitivní zprávy v souvislosti s provozem venkovních sportovišť.

Výkladové stanovisko vysvětluje, že na jednom venkovním sportovišti je možné za následujících podmínek mít více sportujících dvojic:

  1. Pokud sportovec nepřichází k osobě mimo jeho dvojici blíže než na 2 metry, nemusí mít roušku.
  2. Sportovci nesmí využívat související vnitřní prostory, zejména šatny a sprchy. Pokud je zajištěno, že se sportovec s nikým ve vnitřních prostorách nepotká a jsou zabezpečena zvýšená hygienická opatření, tak můžou výjimku tvořit toalety.

VV oddílu na tuto skutečnost reaguje ukončením přerušení tréninků družstev dospělých a družstev mládeže ročníku narození 2006 a starších s platností od 23.4.2020 a to za dodržení následující pravidel:

  1. Každý hráč si před příchodem na sportoviště vybere partnera (hráče), který s ním bude tvořit dvojici. Mimo tohoto partnera nebude k žádné jiné osobě přistupovat blíže než jsou 2 metry.
  2. Žádný trenér nebude přistupovat k žádnému hráči blíže než na 2 metry.
  3. Do šatny pro uskladněný materiál bude přistupovat pouze trenér. Až poté mohou materiál od šatny odnést hráči.
  4. Roušku si smí hráč sundat pouze pokud mu to v dané části tréninku trenér dovolí (trenér posoudí, že je zaručen odstup od osob mimo jeho partnera) a před opuštěním daného místa, nebo ukončení dané části tréninku, si jí hráč musí opět nasadit.
  5. Každý hráč a trenér bude mít na střídačce své místo, které je v rozestupu alespoň 2 metry od všech dalších míst (rozestupy budou vyznačeny páskou na lavičce). Pro splnění tohoto pravidla, bude pravděpodobně potřeba využít obě střídačky.
  6. Před začátkem tréninkové jednotky bude odpovědným trenérem ve vstupech na střídačky umístěn dezinfekční prostředek, který si vyfasuje od správy areálu.
  7. Na jednom hřišti nesmí být najednou více než 8 hráčů.
  8. V jednom pálkařském tunelu nesmí být zároveň více než 4 hráči.

Ve spolupráci s trenéry jednotlivých družstev dáme do konce tohoto týdne dohromady rozpisy tréninků, které s Vámi již budou komunikovat přímo trenéři. Okamžitě tedy spouštíme tréninky družstev dospělé extraligy. Mládež 2006 a starší se na hřiště dostanou v týdnu od pondělí 27.4.2020.

Na obnovení tréninků družstev mládeže ročníků 2007 a mladší si zatím netroufáme a to zejména z důvodu nedůvěry v dodržování stanovených pravidel. Tréninky plánujeme realizovat formou stanovišť pro dvojice rozmístěné v bezpečných rozestupech. O konkrétní podobě a termínu zahájení Vás budeme informovat během příštího týdne.