Podmínky členství

podmínky členství se řídí platným Vnitřním organizačním řádem oddílu (Část Druhá - Vznik a Zánik Členství v oddílu)

Mezi povinnosti člena patří i platba členských příspěvků ve výši schválené Členskou schůzí a se splatností určenou VV oddílu.

Přehled výše a splatnosti členských příspěvků na období 2020

Druh členství Typ hrajícího členství Věk od Věk do Výše členského příspěvku Splatnost 1/2 Splatnost 2/2
hrající výkonnostní 19   9.500,- 15.4.2020 15.9.2020
8 18 8.900,- 15.4.2020 15.9.2020
6 7 7.000,- 15.4.2020 15.9.2020
  5 2.500,- 15.4.2020
hrající  amatérské  16   3.500,- 15.4.2020
nehrající a pozastavené       1.000,- 15.4.2020

Každému členu je 5. dne každého kalendářního měsíce zaslána karta se stavem členství, která obsahuje přehled vyúčtování aktuálního období.

Noví členové

Novým hrajícím členům je výše členského příspěvku vypočtena poměrově podle kalendářního měsíce odevzdání přihlášky.

výše členského příspěvku = PRI x MES / 12

  • PRI - plná výše příspěvku
  • MES - počet celých kalendářních měsíců od odevzdání přihlášky do konce roku

Příklad: Sedmiletému Honzíkovi, který přišel na nábor v půlce září, bude vyměřen členský příspěvek 1.750,- (7000 x 3/12)

Slevy

  • hrající člen (dítě), který má staršího hrajícího sourozence, má nárok na slevu 25%
  • pokud sponzor podpoří oddíl částkou vyšší než jím určený člen má vyměřené příspěvky, člen má nárok na slevu 100%
  • hrající člen (rodič) má nárok na slevu 1.000,- za každé hrající dítě
  • hrající člen (dítě), které má rodiče nehrajícího člena, má nárok na slevu 1.000,-

Odložení splatnosti, splátkový kalendář

Člen může požádat o odložení splatnosti nebo sestavení splátkového kalendáře. Schválení přísluší VV oddílu, případné žádosti adresujte na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., budou projednány na dalším zasedání VV oddílu.

2.3.2.2.2 v odůvodněných případech může člen požádat výkonný výbor oddílu o přiměřený odklad splatnosti nebo splátkový kalendář

Pozastavení členství

Členům, kterým na jejich žádost bylo pozastaveno členství, je výše členského příspěvku krácena poměrově podle počtu celých kalendářních měsíců pozastavení.

výše členského příspěvku = PRI - (PRI - MIN) x MES / 12

  • PRI - plná výše příspěvku
  • MIN - minimální výše příspěvku (1.000,-)
  • MES - počet celých kalendářních měsíců, kdy člen nebyl hrajícím členem

Příklad: Patnáctiletá Maruška z důvodu výměnného pobytu v zahraničí pozastavila své členství od května do  srpna. Bude jí tedy upraven předpis členských příspěvků  z původních 8.900,-  na 6.267,- (8900 - (8900 - 1000) x 4/12)

Penále - úrok z prodlení

Člen, který je v prodlení s platbou delší než 30 dnů, je povinen zaplatit penále. Výše případného penále je součástí vyúčtování aktuálního období a počítá se až od 15.4.2020 (první datum splatnosti od zavedení nového systému evidence členů).

2.3.2.2.3 při prodlení s platbou členského příspěvku delším než 30 dnů, je člen povinen zaplatit penále ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení až do zaplacení